Hemsö mot större affär i Luleå

Hemsö mot större affär i Luleå

 

24 augusti 2016

Hemsö har tecknat en avsiktsförklaring gällande en fastighetsportfölj i Luleå om ungefär 30 000 kvadratmeter.

Den aktuella fastighetsportföljen består av fyra vård- och omsorgsboenden, en skola med tillhörande sporthall, en hälsocentral samt även en markanvisning.

- Luleå befinner sig i en intressant tillväxtfas och Hemsö vill gärna bidra till kommunens fortsatta utveckling, säger Hemsös VD Per Berggren.

Affären är villkorad av beslut i Luleå kommunfullmäktige samt Hemsös styrelse. Ambitionen är att avtalet ska vara slutfört innan årsskiftet.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

För vidare information vänligen kontakta Per Berggren, VD 08-501 170 01