Hemsö miljard-förvärvar i Sverige och Tyskland

Hemsö miljard-förvärvar i Sverige och Tyskland

Transaktion

12 juni 2014

Hemsö förvärvar en rättsväsendeportfölj till ett värde av 2 miljarder kronor av NIAM. Samtidigt så förvärvar företaget även för 200 miljoner i Jönköping och för 60 miljoner i Dresden i Tyskland.

Under de senaste dagarna har Hemsö förvärvat fastigheter för nästan 2,3 Miljarder kronor i Sverige och i Tyskland.

Hemsö förvärvar en rättsväsendeportfölj till ett värde av 2 miljarder kronor av NIAM. Fastigheterna ligger strategiskt i Stockholm, Solna, Lund och Malmö. Den genomsnittliga återstående löptid på hyreskontrakten är ca. nio år. Total uthyrningsbar yta uppgår till cirka 73 000 kvm. Hyresgäster är framförallt Domstolsverket, Polisen och Åklagarmyndigheten.

"Genom förvärvet växer Hemsö i fastighetskategorin rättsväsende samt stärker den långsiktiga närvaron på strategiska svenska orter", säger Hemsös VD Per Berggren.

I Jönköping förvärvar företaget Hälsans vårdcentraltill ett värde om 200 miljoner kronor. Hyresgäst är Landstinget i Jönköpings län med en lång återstående kontraktstid.

För mer information om köp och finansering av fastigheter, se även seminarie om Due Dilligence vid förvärv av fastigheter.

Dessutom förvärvas Waldpark äldreboende i området Blasewitz i Dresden till ett värde om 60,1 miljoner svenska kronor. Hyresgäst är ett dotterbolag till den etablerade vårdoperatören Buchard Führer Gruppe med en återstående lång hyreskontraktstid.

Förvärvet innebär att Hemsö nu äger äldreboenden i 16 tyska städer till ett totalt värde om cirka1,6 miljarder svenska kronor.

"Genom förvärvet ökar Hemsö sin exponering mot den tyska fastighetsmarknaden, en marknad som balanserar Hemsös svenska fastighetsportfölj väl. Fastigheten ligger i ett attraktivt bostadsområde som bedöms generera en god framtida tillväxt", fortsätter Hemsös VD Per Berggren.

Lär dig mer om grundläggande juridiska reglerna inom upphandlingar, finansiering och genomförande av bygg- och utecklings-projekt   i seminariet: Entreprenadjuridik I: Grundkurs.

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Hemsö, 

För övrig information, kontakta: 

Per Berggren, VD för Hemsö, Email: per.berggren@hemso.se