Hemsö förvärvar för 885 miljoner i Finland

Hemsö förvärvar för 885 miljoner i Finland

Transaktion

18 februari 2014

Hemsö förvärvar en portfölj om 15 vård- och äldreomsorgsfastigheter i Finland. Värdet på de förvärvade fastigheterna är ca. €100 miljoner, motsvarande ca. SEK 885 miljoner.

De förvärvade fastigheterna ligger till hälften i Helsingforsregionen och resterande främst i större finska städer. Hyresgästerna består av en kommunal aktör och ett antal väletablerade privata operatörer. Största hyresgäst är Esperi Care följt av Mediverkko. Återstående genomsnittlig löptid på hyreskontrakten är cirka 7 år.

"Det här är vår andra affär i Finland på kort tid och förvärvet är ett led i vår tillväxtstrategi, säger Per Berggren, VD för Hemsö.

Fastigheterna i den förvärvade portföljen rymmer framförallt lokaler för äldreomsorg och vård. Uthyrningsbar yta är totalt närmare 40 000 kvm.

"Vår långa erfarenhet av att äga och förvalta samhällsfastigheter innebär att vi kan bidra med specialistkompetens vad gäller att förvalta och utveckla lokaler för vård, skola och äldreomsorg", säger Gustav Björkman , chef strategi och transaktion på Hemsö.

För mer information om förvärv och förvaltning av fastigheter, se konferens: Fastigehtsförvaltning- var finns pengarna? 

Säljare av portföljen är Trevian Care I Ky. Tillträde är beräknat till början på mars 2014. Förvärvsrådgivare har varit Leimdörfer och Castrén & Snellman.

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Hemsö, 

För övrig information, kontakta: 

Per Berggren, VD för Hemsö, Tel:08-501 170 01, Email:per.berggren@hemso.se