Hemsö förvärvar för 100 miljoner i Tyskland

Hemsö förvärvar för 100 miljoner i Tyskland

Stadsutveckling

6 oktober 2014

Hemsö förvärvar ett äldreboende i Aachen, Tyskland till ett värde av 100 miljoner kronor. 

Hyresgäst är den privata vårdkoncernen CMS Dienstleistungen GmbH som har tecknat ett långt hyresavtal. Äldreboendet är byggt 2005 och rymmer 86 enkelrum och 12 seniorlägenheter. Den sammanlagda ytan uppgår till 4950 kvadratmeter.

"Vår strategi att växa i Tyskland går enligt plan och förvärvet i Aachen är ytterligare ett i raden av framgångsrika förvärv på denna marknad," säger Per Berggren, VD för Hemsö. 

För mer om transaktioner och upphandling, se seminarium: Upphandling av byggprojekt, i Malmö.

Hemsö äger i och med detta förvärv 23 äldreboenden i Tyskland.

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Hemsö, 

För övrig information, kontakta: 

Per Berggren, VD för Hemsö Fastigheter, Email: per.berggren@hemso.se