Hemsö förlänger med Coor

Hemsö förlänger med Coor

Stadsutveckling

17 februari 2020

Coor har levererat service till Hemsö sedan 2017. Det nya avtalet löper på drygt två år med start 2020-01-01.

Coor ansvarar för driften av fastigheterna och tillser att dessa uppfyller myndighetskrav samt fungerar ändamålsenligt för verksamheterna i lokalerna. Utöver teknisk fastighetsdrift bistår Coor bland annat vid underhållsprojekt samt hyresgästanpassningar.

- Hemsö och Coor har haft ett mycket gott samarbete under många år, och vi är mycket tacksamma över att ha fått fortsatt förtroende. Hemsö är en av Coors största renodlade fastighetsleveranser, och tillsammans arbetar vi bland annat för att proaktivt och långsiktigt minska fastigheternas miljöpåverkan, säger AnnaCarin Grandin, vd för Coor i Sverige.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se