Hemsö får tilldelning i centrala Nacka Hemsö köper sista marken på Nya gatan i centrala Nacka. Här ska uppföras byggnader för utbildning och fritidsverksamhet.

Hemsö får tilldelning i centrala Nacka

Stadsutveckling

11 juni 2021

Samtliga kvarter på Nya gatan i Centrala Nacka är nu markanvisade. Kommunstyrelsen i Nacka har beslutat att överlåta den sista marken till Hemsö.

Byggrätterna omfattar cirka 1 500 kvadratmeter på Nya gatan och säljs till Hemsö för nio miljoner kronor. Detaljplanen för det aktuella området möjliggör bland annat utveckling av utbildning och fritidsverksamhet.

Som Nacka kommun tidigare kunnat berätta ansluter även Wallenstam till utvecklingen av Centrala Nacka genom en markanvisning för ett kvarter i klassicistisk stil.

Framväxten av Centrala Nacka, stadsdelen där naturen och det urbana möts på nya sätt pågår för fullt. Senare i år kan de första personerna sätta nyckeln i låset när deras bostäder står färdiga för inflyttning.

I och med tilldelningen till Hemsö är nu alla sju kvarter i det som kallas Nya gatan, och som stäcker sig mellan Nacka stadshus och Nacka Forum, markanvisade till olika fastighetsaktörer.

Här pågår utvecklingen av över 1 000 nya bostäder och 9 000 kvadratmeter lokaler med olika verksamheter, service, caféer och restauranger som ska bidra till ett attraktivt utbud och en levande naturban stadsdel.

– Det är otroligt glädjande att utvecklingen av Centrala Nacka har kommit så långt att de första sju kvarteren nu är markanvisade. För varje dag kommer vi närmare vår vision om en naturban stadsdel i Nackas mest centrala läge med närhet till både natur, stadsliv, möten och kommunikationer. Helt enkelt en plats där människor trivs och mår bra, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande Nacka.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se