Hemsö får miljardlån av EIB till energieffektivisering – Vi är mycket glada över att förnya vårt samarbete med Hemsö genom det här projektet, särskilt som det är fokuserar på viktiga samhällsfastigheter, säger Thomas Östros, EIB:s vicepresident.

Hemsö får miljardlån av EIB till energieffektivisering

Ekonomi

29 oktober 2021

Hemsö får EIB-finansiering om en miljard till energieffektivisering av nio samhällsfastigheter.

Europeiska investeringsbanken (EIB) har tecknat ett låneavtal om 1 miljard kronor (99 miljoner euro) med Hemsö. Hemsö ska använda den långsiktiga finansieringsfaciliteten (upp till 25 år) för att bygga mer energieffektiva samhällsfastigheter i Sverige och Finland.

Sammanlagt ska nio byggnader för samhällsservice, däribland äldreboenden, en vårdcentral, förskolor, skolor och kombinationer av dessa, nyproduceras eller byggas om i enlighet med nära-nollenergibyggnader.

Åtta av fastigheterna ligger i Sverige och avser nyproduktion, medan en ligger i Finland och avser fullständig ombyggnation och utbyggnad.

– Att spara energi och värme är viktigare i Norden än någon annanstans, vilket gör energieffektivitet till en huvudfråga för att bekämpa klimatförändringarna i de nordiska länderna. Vi är mycket glada över att förnya vårt samarbete med Hemsö genom det här projektet, särskilt som det är fokuserar på viktiga samhällsfastigheter. Det gör att det gynnar invånarna på en mycket lokal nivå. Bostäder och offentliga byggnader står för en stor del av våra koldioxidutsläpp, så att göra dem mer energieffektiva är mycket viktigt om vi vill begränsa våra koldioxidutsläpp, säger Thomas Östros, EIB:s vicepresident.

Lånet är icke säkerställt och kommer att ge Hemsö en hållbar, flexibel och prisvärd källa till extern finansiering.

Eftersom de flesta tjänster som tillhandahålls i Hemsös lokaler bekostas av skattebetalarna kommer det finansiella värde som erbjuds av EIB i slutänden gynna de svenska invånarna.

Byggnadernas totala bruttoarea är 71 500 kvadratmeter och ska byggas i enlighet med en standard för energieffektivitet som är lägre än den som föreskrivs i svensk och finsk lag.

– EIB:s fokus på gröna och socialt betydelsefulla investeringar går väl ihop med Hemsös affärsmodell för att utveckla hållbara samhällsfastigheter för den offentliga sektorn. Det senaste lånet diversifierar bolagets finansiering och gör det möjligt för oss att ha fortsatt fokus på en långsiktig finansiering av bolagets planerade projekt. Jag är särskilt glad att Sköndalsvillan, det första äldreboendet i Sverige som tilldelas miljöcertifieringen NollCO2, ingår i låneportföljen, säger Nils Styf, Hemsös VD.

Efterfrågan på samhällsfastigheter ökar i Sverige, inte bara av demografiska skäl utan också till följd av en pågående urbanisering: de svenska städerna har i flera år hört till de snabbast växande i EU.

Projektet stödjer nationella och europeiska mål för energieffektivitet och bidrar till en minskning av koldioxidutsläppen, och stöder därmed både målen för klimatförändringar samt diversifieringen av målen för energiförsörjning i EU.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se