Hemsö bygger skola för 100 miljoner i Linkköping

Hemsö bygger skola för 100 miljoner i Linkköping

Stadsutveckling

7 mars 2014

Hemsö har tagit första spadtaget till nybyggnation av en skola i exploateringsområdet Ullstämma i Linköping.

Skolan kommer att omfatta 4 200 kvm och därmed ha plats för cirka 350 elever för både förskola och skola till och med årskurs 6. Nybyggnationen innebär en investering i storleksordningen 100 miljoner kronor.

I höstas vann Hemsö upphandlingen som gällde förvärv och uppförande av en skola i området Ullstämma i Linköping. Kommunen blir hyresgäst och har träffat ett 15-årigt hyresavtal med Hemsö för de nybyggda lokalerna. Skolan kommer att vara inflyttningsklar i juni 2015.

"Hållbarhet är en av våra identifierade framgångsfaktorer i verksamheten. Att göra bra och sunda materialval är en självklarhet och extra viktigt i förskolor och skolor", säger Hemsös VD Per Berggren.

Hemsö använder SundaHus Miljödata för att kontrollera och dokumentera alla material som används vid nybyggnationen av skolan. Tillämpningen av systemet medför att samtliga material i projektet medvetet väljs för att skapa en bra och sund miljöför barnen.

För mer information, se även konferens: Konsultsansvar:Ansvarsfördelning mellan olika parter i bygg- och utvecklingsprojekt.

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Hemsö, 

För övrig information, kontakta: 

Per Berggren, VD för Hemsö, Tel: 08-501 170 01