Hemsö bygger nytt äldreboende Foto: Hemsö

Hemsö bygger nytt äldreboende

Stadsutveckling

15 december 2017

Ett 15-årigt hyresavtal har tecknats med Attendo för äldreboendet och med Touhula för förskolan. Investeringen ligger på cirka 100 miljoner.

 

Hemsö utvecklar ett äldreboende och en förskola i Vanda i Helsingforsregionen tillsammans med YIT.

Fastigheten omfattar 7 300 kvadratmeter. Äldreboendet inrymmer 126 platser och förskolan kommer att ha plats för 72 barn. Den totala investeringskostnaden uppgår till 200 miljoner kronor.

- Det är glädjande att vi fortsätter att utveckla moderna samhällsfastigheter som passar väl in i vår befintliga portfölj. Samarbetet med YIT har fungerat mycket väl, säger Jarkko Leinonen, Finlandschef på Hemsö.

Byggnationen av äldreboendet och förskolan startas omgående och beräknas bli färdigställd till mars 2019. Fastigheten planeras att certifieras enligt LEED Gold. Projektet sker inom det ramavtal som tecknades med YIT i juni 2016.

Hemsö har även färdigställt ett äldreboende tillsammans med YIT i Tammerfors. Fastigheten omfattar 2 800 kvadratmeter och inrymmer 68 platser. Hyresgäst är Attendo som tecknat ett 15-årigt hyresavtal. Den totala investeringskostnaden uppgick till 100 miljoner kronor.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se