Hemsö & SveaNor utvecklar nytt forskningscenter i Huddinge

Hemsö & SveaNor utvecklar nytt forskningscenter i Huddinge

Stadsutveckling

27 januari 2014

Hemsö planerar att uppföra ett 35 000 kvm stort utbildnings- och forskningscenter vid Karolinska Huddinge. Projektet är i miljardklassen och sker i samverkan mellan Hemsö och SveaNor.

Den 35 000 kvm stora byggnationen kommer att benämnas Technology for Health och byggstart förväntas bli i augusti 2014. Lokalerna beräknas vara färdigställda sommaren 2016.

"Det här är ett stort projekt för Hemsö som stärker Sveriges infrastruktur för utbildning. Att skapa lokaler för viktiga utbildningsinstitutioner som KTH och Röda Korsets högskola känns oerhört inspirerande", säger Per Berggren, VD för Hemsös.

"Technology for Health är SveaNors första stora projekt i en rad av Life Science satsningar de kommande åren. Samarbetet med Hemsö i detta projekt är strategiskt avgörande", säger SveaNors VD Steinar Stokke.

Projektets första etapp avser 20 000 kvm lokaler för utbildning och forskning. När Technology for Health är färdigställt kommer byggnaderna totalt att omfatta 35 000 kvm lokaler för forskning, vård och utbildning. Hyresgäster blir huvudsakligen KTH och Röda Korsets högskola.

För mer information om investeringar och utvecklingar inom Campus områden i Sverige, se konferens: Campus-utveckling, 2014-2018.

"Huddinge kommun välkomnar etableringen. Att ännu fler smarta hjärnor kommer att verka och utvecklas i Flemingsbergs innovativa kunskapsmiljö är naturligtvis väldigt positivt för utvecklingen av den regionala stadskärnan", säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande.

Faktaruta

Uppförandet sker via det av Hemsö och SveaNor gemensamt ägda projekt- utvecklingsbolaget TKV AB.

 

Byggnationen är en del av Stockholmsregionens pågående Life Science-satsning och omfattar lokaler för utbildning och forskning

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Huddinge Kommun/Hemsö, 

För övrig information, kontakta: 

Per Berggren, VD Hemsö, Tel:08-501 170 01, Email:per.berggren@hemso.se