Hemfosa plockar in över miljarden Foto: Riksbanken

Hemfosa plockar in över miljarden

Ekonomi

20 juni 2018

Nu gör Hemfosa en stor nyemission på stamaktierna och kommer ta in närmare 1,1 miljard kronor.

 

Styrelsen för Hemfosa har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 18 april 2018 beslutat om en riktad nyemission av 10 miljoner stamaktier till ett pris om 108,5 kronor per stamaktie vilket innebär att bolaget kommer att tillföras 1 085 miljoner kronor före emissionskostnader. Priset per aktie i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Styrelsen konstaterar att intresset för nyemissionen var stort då den kommunicerade volymen om upp till 10 miljoner aktier övertecknades av svenska och internationella institutionella investerare kort efter dess tillkännagivande.

Efter registrering av nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Hemfosa att uppgå till 178 728 248 (fördelat på 167 728 249 stamaktier och 10 999 999 preferensaktier). Nyemissionen medför en utspädning om cirka 5,6 procent baserat på det totala antalet aktier i Hemfosa efter Nyemissionen.

De nya stamaktierna kommer att berättiga till utdelning från och med att de är införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken, vilket förväntas ske omkring den 25 juni 2018. Nästkommande avstämningsdag för utdelning på stamaktierna infaller den 10 juli 2018. I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, under sedvanliga villkor, ingå en 90-dagars lock-up-period avseende framtida nyemissioner.

I samband med emissionen har bolaget anlitat ABG Sundal Collier, SEB och Swedbank som Joint Lead Managers och Bookrunners och Advokatfirman Cederquist som legal rådgivare. Advokatfirman Vinge har agerat legal rådgivare till Joint Lead Managers och Bookrunners.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se