Hemfosa Fastigheter förhandlar med Castellum om storaffär

Hemfosa Fastigheter förhandlar med Castellum om storaffär

Transaktion

12 november 2014

Hemfosa är i förhandling med Castellum om att förvärva 54 fastigheter i södra och västra Sverige till ett underliggande fastighetsvärde av cirka 2 miljarder kronor.

Castellum AB (publ) har, via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Corallen, en pågående försäljningsprocess av bolagets samtliga 53 fastigheter i Värnamo och Växjö. Processen omfattar också att Castellum, via det helägda dotterbolaget Eklandia Fastighets AB, säljer en fastighet i Göteborg

Fastighetsbeståndet omfattar totalt cirka 280 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på samhälls-fastigheter, Det planerade förvärvet är ett led i Hemfosas tillväxtstrategi och fastighetsportföljen kommer om förvärvet genomförs att bidra med stabila kassaflöden. Avtal om förvärv förväntas tecknas under november 2014.

”Vi söker kontinuerligt tillväxtpotential i vårt fastighetsbestånd. Affären, om den genomförs, innebär en förädling av portföljen och ger fortsatta förutsättningar att leverera tillväxt på lång sikt, i linje med vårt högt ställda mål”, säger Castellums VD Henrik Saxborn. ”Genom affären får Castellum ökade möjligheter till nya investeringar.”

”Castellum kommer fortsätta att utvecklas från samma utgångspunkter som tidigare – med kassaflödesfokus, kundfokus genom lokala organisationer och genom att arbeta med både låg finansiell och operationell risk”, tillägger Henrik Saxborn.


För mer om bl.a.  Göteborgs fastighetsmarknad under konferensenGöteborg 2015-2020: 2 miljoner kvm i utvecklingsytor.

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Castellum & Hemfosa

För övrig information

Henrik Saxborn, verkställande direktör, telefon 031-60 74 50