Hemfosa drar in över miljarden Foto: Hemfosa

Hemfosa drar in över miljarden

Ekonomi

10 maj 2019

Hemfosa har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om totalt 1,3 miljarder.

Obligationslånet, som ligger inom rambeloppet 1,5 miljarder, har en löptid om tre år och löper med rörlig ränta om STIBOR tre månader + 240 räntepunkter med slutligt förfall den 16 maj 2022.

Emissionslikviden från den Nya Emissionen kommer att användas i enlighet med Hemfosas gröna ramverk, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i energieffektivitet. Gröna fastigheter inkluderar bland annat byggnader med certifieringar såsom Miljöbyggnad Silver, GreenBuilding och Passivhus, samt byggnader med energiförbrukning som är 25 procent lägre än vad som krävs enligt de nationella byggreglerna. Hemfosa kommer att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List.

- Vi är mycket nöjda med att emittera Hemfosas första gröna obligation som dessutom möttes av stort intresse bland investerare. Det är ett finansieringsslag som passar Hemfosas verksamhet inom samhällsfastigheter och som kompletterar vår övriga finansiering väl. Vi har sedan tidigare ett grönt banklån och tror att olika former av grön finansiering kommer att växa både för oss och för fastighetsbranschen i stort, säger Linda Eriksson, finanschef på Hemfosa.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se