Helsingborg 2040: Utvecklingspotential om 53 miljarder

Helsingborg 2040: Utvecklingspotential om 53 miljarder

Seminarium

18 september 2023

Den 12 oktober anordnar World in Property ett späckat seminarie om framtidens Helsingborg – missa inte detta!

Kraftig befolkningstillväxt och en stark arbetsmarknad borgar för stabil efterfrågan på lokaler och bostäder inom närmaste framtid. Helsingborg behöver skapa utrymme för fler människor, bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, skolor, transporter, mer regn och grönt på samma yta. En ny översiktsplan för att fokusera mer träffsäkert på vissa områden. Dessa tittar vi givetvis närmare på under konferensen. Finns det tillräckligt med övrig infrastruktur så som skolor, sjukhus för en så pass aggressiv inflyttning till Helsingborg? Vi tittar närmare på möjligheterna samt problematiken med en kraftig befolkningsökning under kort tid.

Flera stora stadsbyggnadsprojekt är igång och flera på väg. Exempelvis så kommer bostadsområdet Drottninghög exploateras & byggas om under ett par decennier. Vi har även H+ som är det största stadsförnyelseprojektet hittills i Helsingborg. Ett gammalt hamn- och industriområde, som till ytan är dubbelt så stort som befintliga centrum, ska utvecklas och länkas ihop med centrala Helsingborg. År 2035 skall det här ges plats åt 5 000 bostäder & 350 000 kvm verksamhetsytor (affärs- och kontorsbyggnader, skolor etc). Med Hallandsåstunneln har möjligheten att arbetspendla förbättrats väsentligen. En förbättrad möjlighet för jobbresor till drygt 61 000 arbetsplatser, högskolor och hög boendekvalitet innebär en stor potential för regionen. Helsingborg driver även frågan om en fast förbindelse mellan Helsingborg/Helsingör som skulle knyta ihop Sveriges och Danmarks funktionella arbetsmarknadsregion och stärka infrastrukturen till och från Europa. Ett ledord i allt är att man vill främja företagandet och attrahera fler investeringar till regionen.

Efterfrågan på kontors och affärslokaler är stor i Helsingborg, direktavkastningen på kontor i bästa läge ligger på ca 5- 6% och kvm hyran på A lägen är mellan 1300-2200 kr/kvm. Under flera år har man producerat för lite kontors & affärsyta men 2014 gjorde man en kraftsamling och har nu en plan på att möta efterfrågan framöver.

Hur kommer utvecklingsområdena påverka den allmänna prisutvecklingen Helsingborg. Hur ser tidsplanen och markanvisningar för de nya områdena ut?

Bland talarna finns bland andra Angelica Nilsson, Enhetschef samhälle och infrastruktur, Helsingborgs stad.

- Jag ska prata om projektet som handlar om att bygga tunnlar för väg och järnväg i norra Öresund mellan Helsingborg och Helsingör, den så kallade fasta HH-förbindelsen. Det kommer till exempel handla om vad projektet är, varför det är viktigt och status i projektet just nu Eftersom den fasta HH-förbindelsen skapar ökad tillgänglighet i områden som inte täcks av Öresundsbron innebär projektet en viktig injektion för Öresundsintegrationen. En större arbetsmarknad och större möjligheter för företagen att klara sin kompetensförsörjning är viktiga delar men också att skapa redundans i transportsystemet och minska risken att Skåne blir en flaskhals för långväga transporter.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig: Helsingborg 2040: Utvecklingspotential om 53 miljarder

Faktaruta

Om seminariet:

Datum och tid: 12 oktober 2023, kl. 12.00-17.00

Plats: Mer info kommer

Pris: 4.965kr exkl. moms

Max antal deltagare: 80st

Pernilla Gilbert

World in Property
pernilla.gilbert@worldinproperty.se