Heimstadens strategi gav raketresultat Foto: Heimstaden

Heimstadens strategi gav raketresultat

Ekonomi

22 augusti 2018

I delrapporten för första halvåret 2018 visar Heimstaden på starkt ökat resultat och hyresintäkter.

 

Årets första sex månaderna var lyckade för Heimstaden. Efter en rad transaktioner både i Sverige och Danmark har bolaget nästan dubblat siffrorna på vissa poster från föregående år och period.

Hyresintäkterna har ökat från 880 miljoner och över 1,5 miljarder och resultatet steg från 967 miljoner till över 1,7 miljarder.

Bolagets vd Patrik Hall är nöjd:

– Med en investeringskapacitet större och starkare än någonsin har vi funnit bra kompletterande affärsmöjligheter i både Sverige och Danmark. Vi har under första halvåret utökat vårt svenska fastighetsbestånd med knappt 2500 lägenheter på redan etablerade orter, komplement som stärker vår lokala förvaltning och skapar driftskostnadsfördelar, kommenterar han rapporten.

Och resten av året och även de kommande åren ser ljusa ut. Mycket tack vare samarbetet med Magnolia.

– Innan midsommar ingick vi dessutom ett ramavtal med projektutvecklaren Magnolia, där vi under de kommande fem åren förvärvar nyproduktionsprojekt i Storstockholm och Öresundsregionen till ett idag fastställt pris. Portföljen omfattar 14 bostadsprojekt och 5 300 lägenheter i direkt anslutning till spårbunden trafik eller annan kollektiv kommunikation, menar Hall.

Bolaget har efter periodens slut investerat i Tyskland. Tillträde av förvärvet sker under hösten.

Av Redaktionen

Faktaruta

Heimstadens första halvår 2018:

  • Periodens hyresintäkter ökade till 1 542 mkr (880)
  • Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 98,3 procent (99,4)
  • Driftnettot ökade totalt till 802 mkr (440)
  • Finansnettot uppgick till -334 mkr (-188)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 463 mkr (233)
  • Värdeförändring i fastigheter uppgick till 1 605 mkr (928)
  • Värdeförändring i derivat uppgick till -12 mkr (3)
  • Periodens resultat ökade till 1 725 mkr (967)
  • Fastighetsförvärv i perioden uppgick till 14 102 mkr (3 802) och avyttringar uppgick till 156 (426)
  • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 121 kr (57)

Källa: Heimstaden

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se