Heimstaden vill ta in mer pengar

Heimstaden vill ta in mer pengar

Ekonomi

30 januari 2020

Likviden från en eventuell emission skall användas för generella företagsändamål.

Heimstaden har givit Nordea och Swedbank i uppdrag att i egenskap av ”joint bookrunners” arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera hybridobligationer under bolagets utestående hybridobligationslån.

Hybridobligationslånet har en utestående volym om SEK 3 000 000 000, ett rambelopp om SEK 5 000 000 000 och en evig löptid där Bolaget har en första refinansieringsmöjlighet om cirka 4,5 år.

Möten med investerare kommer att genomföras från och med 4 februari 2020, varefter en emission kan följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se