Heimstaden tar in över 10 miljarder
Foto: TT

Heimstaden tar in över 10 miljarder

Ekonomi

29 november 2018

Den 28 november emitterade Heimstaden Bostad sin första multi-tranche obligation under ett nyligen etablerat EMTN program.

 

Emissionsbeloppet uppgår total till 10,6 miljarder kronor med löptider från 2 år till 5,5 år, totalt fyra trancher. Tranche i euor har konverterats till svenska samt norska kronor via swapar.

Emissionsbeloppet ska primärt användas till att återbetala säkerställda banklån med kort löptid i enlighet med de kriterier som S&P har ställt upp för att bekräfta Heimstaden Bostads preliminära rating om BBB- (stable outlook).

– Vi är väldigt glada över att Heimstaden Bostad som förstagångs emittent lyckas emittera ett substantiellt belopp i en utmanande marknad. Oss veterligen är detta den största obligationsemission som någonsin genomförts av ett nordiskt fastighetsbolag. Vi ser fram emot att bli en återkommande emittent på de internationella kapitalmarknaderna, säger Magnus Nordholm, vice vd Heimstaden.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se