Heimstaden: Starkt resultat och brittisk expansionsplan – Med en attraktiv portfölj och stabil finansiell position, landade vi andra kvartalet med en solid plattform för fortsatt tillväxt, säger VD Patrik Hall som siktar på expansion i Storbritannien.

Heimstaden: Starkt resultat och brittisk expansionsplan

Ekonomi

16 augusti 2021

Heimstaden förbättrar både hyresintäkter och resultat i Q2 2021. Nu är siktet inställt på expansion i Storbritannien.

Heimstaden ökade hyresintäkterna för Q2 2021 till 2 114 miljoner kronor (1 651) – alltså en ökning med med 28 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror till stor del på förvärven i Danmark och Berlin tidigare i år.

Driftnettot för kvartalet blev 1 353 miljoner kronor (1 096), en uppgång med 23,4 procent jämfört med i fjol.

Resultatet före skatt noterades till 5 681 miljoner kronor (2 095). Den starka resultatuppgången beror främst på positiva värderingsjusteringar av fastighetsintillgångar om 4 612 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 4 574 miljoner kronor (1 747), en uppgång med 161,8 procent jämfört med 2020.

– Tack vare våra professionella och ambitiösa medarbetare, kunde Heimstaden leverera en ett starkt finansiellt och operativt för andra kvartalet 2021. Även om pandemin fortsätter att påverka våra liv, så börjar samhället öppnas igen och vi ser tecken på ökad uthyrning på vår marknader, säger VD Patrik Hall och pekar bland annat på att högskolor i flera länder nu åter öppnar upp, vilket ökar efterfrågan på studentbostäder.

Expansionplaner i Storbritannien

Patrik Hall förutskickar en fortsatt expansiv satsning från Heimstaden. Bolaget har på kort tid gjort stora investeringar i Danmark, Tyskland, Island, Finland och Storbritannien – där nya omfattande affärer är i sikte.

– Vi fortsätter att investera i nya och spännande marknader. Vår första investering i Storbritannien i maj månad blev en viktig milstolpe för Heimstaden Bostad. Med en attraktiv portfölj och stabil finansiell position, landade vi andra kvartalet med en solid plattform för fortsatt tillväxt.

Det fastighetsförvärv utanför Birmingham, som i maj alltså blev bolaget första i Storbritannien, kommer att följas upp av flera affärer. Patrik Hall skriver i sin kommentar i kvartalsrapporten att köpet i Birmingham endast är en del av Heimstadens omfattande expansionsplaner i Storbritannien.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se