Heimstaden satsar långsiktigt i Linköping Planen för Berga i Linköping är att ge rum för fler kommersiella inslag och service samt att bygga ytterligare 250–300 nya bostäder.

Heimstaden satsar långsiktigt i Linköping

Stadsutveckling

30 april 2021

Heimstaden, ICA Fastigheter, HSB Östergötland och Stångåstaden har tecknat en avsiktsförklaring om vidareutveckling av Berga i Linköping.

Ambitionen är att bygga nya bostäder samt skapa attraktiva och trygga mötesplatser i stadsdelen.

– Vi är fyra väletablerade parter som alla har ett lokalt engagemang och brinner för att utveckla Linköping. Hos oss går affärsnytta och samhällsnytta hand i hand, och det är viktigt för oss att bidra till inkluderande och välmående lokalsamhällen. Berga är en jättefin stadsdel, men det finns förbättringspotential och det ska vi tillsammans ta oss an, säger Jonathan Karlsson, transaktionsansvarig på Heimstaden Bostad.

Avsikten med samarbetet är att genom stadsutveckling skapa ett mer levande och attraktivt stadsdelscentrum genom en mix av handel och bostäder kombinerat med annan samhällsservice.

Parterna ser genom samarbetet möjlighet att:

*Vidareutveckla stadsdelscentrum och ge rum för fler kommersiella inslag och service för både boende och besökare.

*Skapa ytterligare 250–300 nya bostäder i området.

*Skapa trygga och attraktiva utemiljöer och platser där människor vill mötas.

Parterna har tillsammans påbörjat arbetet med att analysera platsen för att i nästa steg landa i vad man konkret vill göra och hur utvecklingsarbetet ska drivas.

Under våren kommer en detaljerad analys tas fram och idé och vision för området formuleras.

Linköpings kommun ser positivt på satsningen.

– Från kommunens sida välkomnar vi dagens besked om samarbete från fastighetsägarna. Deras ambitioner går väl i linje med vad vi ser behövs för att utveckla hela stadsdelen i Berga. Jag ser fram emot att fortsätta dialogen tillsammans, säger Muharrem Demirok, ordförande för samhällsbyggnadsnämnden i Linköpings kommun.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se