Heimstaden satsar fem miljarder på klimatarbete – Vi anser att det är upp till oss alla att förändra hur vi agerar för att kollektivt bekämpa klimatförändringarna, säger Patrik Hall, VD på Heimstaden AB.

Heimstaden satsar fem miljarder på klimatarbete

sustainability

14 september 2021

Heimstaden sätter nya mål för att begränsa globala uppvärmningen till 1,5°C. I satsningen investerar man fem miljarder kronor.

Heimstaden Bostad har satt nya klimatmål och kommer att investera fem miljarder kronor för att minska bolagets växthusgasutsläpp med minst 46 procent vid 2030.

Detta sker i linje med Parisavtalets ambition om att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 1,5 grader.

I januari 2021 var Heimstaden Bostad ett av de första paneuropeiska bostadsfastighetsbolagen att ansluta sig till Science Based Targets initiative (SBTi).

Efter en grundlig intern process och granskning av vilka effekter höjda ambitioner kan ha operativt och ekonomiskt, är bolaget stolt över att presentera nya klimatmål:

*Minska växthusgasutsläppen med minst 46% 2030 (scope 1 och 2).

*Minska mängden köpt energi med i genomsnitt 2% årligen fram till 2025.

*Krav på att leverantörer, som täcker 70% scope 3 utsläpp, ska sätta vetenskapsbaserade mål 2025.

Stora insatser i hela värdekedjan

De nya målen kompletterar bolagets befintliga hållbarhetsmål. Den totala investeringen för att nå de nya klimatmålen 2030 baseras på nuvarande fastighetsportfölj och uppskattas till fem miljarder kronor, vilket kommer att öka i takt med att bolaget växer.

Detta omfattar fokuserade insatser i hela värdekedjan, till exempel utbyte av bränsle, energieffektiviseringar i hela portföljen, solcellsinstallationer och inköp av ursprungsmärkt förnybar el.

– Jag är oerhört stolt över att arbeta i ett bolag som bekräftar klimatutmaningarna och är villig att göra de investeringar som krävs för att uppnå klimatmålen. Det hårda arbetet börjar nu och för att leverera på våra mål kommer vi behöva engagera hela organisationen, våra kunder och partners, säger Katarina Skalare, Chief Sustainability Officer på Heimstaden AB.

I EU står fastigheter för cirka 40% av energianvändningen och 36% av koldioxidutsläppen1. Genom att höja klimatambitionerna strävar Heimstaden Bostad efter att positivt påverka det globala klimatarbetet och minska sitt negativa klimatavtryck, vilket förhoppningsvis kan inspirera branschen i stort.

– Vi anser att det är upp till oss alla att förändra hur vi agerar för att kollektivt bekämpa klimatförändringarna. Som en av de största bostadsfastighetsägarna i Europa tar vi vårt samhällsansvar på allvar, och med våra nya ambitiösa och vetenskapsbaserade klimatmål hoppas vi vara ett föredöme för andra. På lång sikt kommer de nya målen också att påverka våra finansiella och operativa resultat positivt, säger Patrik Hall, VD på Heimstaden AB.

De nya målen och färdplanen kommer att skickas till SBTi för validering.

– Vi ser fram emot att få feedback från SBTi. Vi har satt ambitiösa men realistiska mål och färdplaner, och med stöd från initiativet hoppas vi göra en skillnad och bidra till att effekterna av klimatförändringarna mildras, säger Katarina Skalare.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se