Heimstaden miljardsatsar i Polen – Denna expansion kommer att göra oss till en ledande leverantör av hyresbostäder i Polen, säger Heimstadens investeringschef för centrala och östra Europa, Stanislav Kubáček.

Heimstaden miljardsatsar i Polen

Transaktion

25 maj 2021

Heimstaden Bostad har förvärvat en fastighetsportfölj för 3,1 miljarder i Polen. Storaffären kommer direkt på bolagets inträde på den brittiska marknaden.

Portföljen består av 13 projekt för att utveckla 2 496 bostäder. Den totala ytan är kring 137 000 kvadratmeter och portföljen är belagd i de fem största städerna i Polen.

Ytan är fördelad på knappt 132 000 kvadratmeter bostäder och drygt 5 200 kvadratmeter butiker.

De väntade bruttohyresintäkterna är 246 miljoner och rörelseresultat beräknas till 179 miljoner netto.

– Denna expansion kommer att stärka vår närvaro och göra oss till en ledande leverantör av hyresbostäder i Polen, kommenterar Heimstadens investeringschef för centrala och östra Europa, Stanislav Kubáček.

Heimstaden kommer att göra delbetalningar under hela utvecklingsfasen till utvecklaren Budimex.

Bygget påbörjas under 2021 och beräknas vara klart mellan första kvartalet 2023 och 2025.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se