Heimstaden köper för 10 miljarder Patrik Hall, vd, Heimstaden. Foto: Heimstaden

Heimstaden köper för 10 miljarder

Transaktion

21 juni 2018

Det är genom en nytt ramavtal som bolaget nu förvärvar inte mindre än 14 bostadsprojekt från Magnolia.

 

Heimstaden tecknade i går ett ramavtal med Magnolia Bostad. Avtalet innebär att Heimstaden kommer att förvärva bostadsprojekt i Storstockholm samt Öresundsregionen. Portföljen omfattar 14 bostadsprojekt med 5 300 lägenheter till ett fastighetsvärde om 8,5 miljarder kronor.

Därtill kommer produktion av vissa kommersiella ytor för handel, vård och omsorg samt garage och parkering. Sammanlagt fastighetsvärde uppgår till 9,6 miljarder och med en beräknad BOA och LOA om 252 000 kvadratmeter.

Olika upplåtelseform

Avtalet baseras på byggnation av främst hyresrätter samtidigt som parterna har en gemensam intention att del av byggrätterna ska upplåtas som bostadsrätt eller äganderätt, i syfte att skapa socialt hållbara bostadsområden och stadsdelar.

– Normhyran kommer således av begränsas till 1 450 kr/kvm samt 1 550 kr/kvm i 2018-års nivå, beroende på storstadsregion. Det kan alltid diskuteras vilken väg av stöd eller subventioner som är den mest effektiva för att uppnå ett boende som ekonomiskt passar de flestas plånböcker, men om våra politiker nu försöker underlätta med ett investeringsbidrag, känner vi oss förpliktigade att göra vårt yttersta att leverera i enlighet med detta, säger Heimstadens vd Patrik Hall.

Parterna har ingått avtal som fastställer ekonomiska, juridiska och byggnadstekniska villkor avseende projekten. Samtliga bostadsprojekt kommer att uppföras med miljöcertifiering av klass guld eller silver. Bostadsprojekten är dessutom belägna i direkt anslutning till spårbunden eller annan allmän kommunikation, vilket varit ett krav för detta ramavtal.

Mycket nöjda

Transaktionen är strukturerad så att Heimstaden övertar ett fastighetsägande bolag vid byggstart av en enskild fastighet och ansvarar därefter för kapitalisering av bolaget. Magnolia åtar sig under ramavtalet att garantera ett maximalt pris på respektive projekt.

– Vi är mycket nöjda med det ramavtal vi nu tecknat med Magnolia. Vi tillför nu energieffektiva och attraktiva bostäder i storstadsregioner med stor bostadsbrist. Vi har även beslutat oss för att söka det förbättrade investeringsbidrag som började att gälla den 1 maj i år, i syfte att kunna erbjuda nyproducerade hyresrätter som kan efterfrågas av det stora flertalet, säger Patrik Hall, vd Heimstaden.

Ramavtalet sträcker sig till och med den 31 december 2023 då det sista projektet beräknas vara levererat. Varje projekt kommer att finansieras genom eget kapital och bygglån allt eftersom de påbörjas. Heimstaden har en rättighet att kliva av enskilda projekt mot en engångsersättning till Magnolia.

Falkenborn har agerat legal rådgivare åt Heimstaden och Wigge & Partners åt Magnolia Bostad.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se