Heimstaden ökade nettoresultatet i Q3 – Under fjärde kvartalet kommer Heimstaden och Alecta, KPA Pension och Pensionsmyndigheten att investera mer än 24,8 miljarder kronor i Heimstaden Bostad för att stödja fortsatt tillväxt och finansiell styrka, säger VD Patrik Hall.

Heimstaden ökade nettoresultatet i Q3

Ekonomi

25 oktober 2021

Heimstaden redovisar ökat nettoresultat i Q3 jämfört med samma period i fjol. Under Q4 görs investeringar om 24,8 miljarder i Heimstaden Bostads tillväxt.

Hyresintäkterna blev 2 305 miljoner kronor (1 680), alltså en uppgång med 37,2 procent jämfört med 2020.

Driftnettot uppgick till 1 543 miljoner kronor (1 034), en ökning med 49,2 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt noterades till 6 367 miljoner kronor (3 067), och  resultatet efter skatt till 5 019 miljoner kronor (2 363), en ökning med 112,4 procent mot föregående år.

– Under kvartalet som karakteriseras av betydande nyförvärv, fortsätter våra långsiktiga partners i Heimstaden Bostad att visa sitt starka engagemang och vi är väl positionerade för att leverera vår långsiktiga strategi, säger Heimstadens VD Patrik Hall.

Han förutskickar en fortsatt offensiv investeringsstrategi:

– Under fjärde kvartalet kommer Heimstaden och Alecta, KPA Pension (Folksam Group) och Pensionsmyndigheten att investera mer än 24,8 miljarder kronor i Heimstaden Bostad för att stödja fortsatt tillväxt och finansiell styrka.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se