Heimstaden ingår samarbete med KPC Foto: Heimstaden

Heimstaden ingår samarbete med KPC

Stadsutveckling

5 oktober 2018

Projektet är ett förtätningsprojekt i de centrala delarna av staden och omfattar bland annat 80 lägenheter.

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått ett samarbete med projektutvecklingsbolagat KPC avseende förvärv och uppförandet av Slagterigrunden, en projektfastighet i Roskilde.

Projektet är ett förtätningsprojekt i de centrala delarna av staden och omfattar 80 lägenheter, 2 stycken mindre kommersiella ytor samt ett underjordiskt garage.

Total yta uppgår till ca 8 000 kvadratmeter och transaktionsvärdet uppgår till ca 190 mdkr. Transaktionen sker genom förvärv av bolag och planeras att finansieras med egen kassa samt realkreditfinansiering.

- Roskilde som stad är inne i en expansiv fas och detta förtätningsprojekt ser vi som ett mycket bra tillskott till vår portfölj. Vi är dessutom glada att tillsammans med KPC, en utvecklare som vi de senaste åren lärt känna väl, komma in tidigare i ut-vecklingsprocesserna och aktivt bidra till utformningen och fortsätta utveckla staden tillsammans, säger Magnus Nordholm, vVD Heimstaden.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se