Heimstaden förvärvar kvarteret Enen i centrala Norrköping

Heimstaden förvärvar kvarteret Enen i centrala Norrköping

Transaktion

13 december 2016

Heimstaden AB har idag avtalat om förvärv av kvarteret Enen i centrala Norrköping av Magnentus. Fastigheterna innehåller 149 lägenheter samt några lokaler och uthyrbar yta uppgår till knappt 9000 kvm.

I kvarteret Enen finns även en återstående byggrätt för bostäder om 2100 kvm ljus BTA.

Fastigheterna består bland annat av två paradfastigheter uppförda år 1896 i fransk nyrenässansstil, med tinnar och torn och vetter ut mot Södra Promenaden. Samtliga fastigheter och lägenheter är renoverade till yttersta skick.

”Jag är oerhört nöjd med att kunna komplettera vårt fastighetsbestånd med denna typ av fastigheter. Det är sällsynt i dessa tider att ett bostadsbestånd med detta läge och kvalitet kommer ut på marknaden”, säger Patrik Hall , VD på Heimstaden. ”Att dessutom kunna nyproducerade på befintlig byggrätt är grädde på moset”, fortsätter han.

Fastighetsvärdet uppgår till 275 MSEK och förvärv sker genom bolagsaffärer.

Faktaruta

Tillträde sker den 1 februari 2017

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

För ytterligare information, kontakta: Patrik Hall, VD Tel 0705-85 99 56 Email patrik.hall@heimstaden.com