Heimstaden: Emission om 32 miljarder klar Heimstaden med VD Patrik Hall genomför omfattande emissioner i Heimstaden Bostad för att finansiera köpet av Akelius-portföljen om 92 miljarder.

Heimstaden: Emission om 32 miljarder klar

Ekonomi

18 november 2021

Heimstadens tidigare avsierade riktade nyemission om 32 miljarder är nu genomförd. Samtidigt emitterar bolaget seniora lån om ytterligare 4,5 miljarder.

Heimstadens aktuella emissioner genomförs som en del i finansieringen av Akelius-affären, där bolaget köpte ett svensk-dansk-tyskt bostadsbestånd för 92 miljarder.

Heimstaden Bostad har nu slutfört den aviserade riktade nyemissionen av aktier för 31,75 miljarder kronor. I emissionen deltog de befintliga aktieägarna Heimstaden, Folksam Group, Alecta, Swedish Pensions Agency och den nya investeraren Försäkringsbranschens Pensionskassa, FPK.

 Den nya emissionen gäller seniora lån om 4,5 miljarder kronor utan säkerhet med fast och rörlig ränta, under Heimstaden Bostads EMTN-program med löptider på 2 och 5 år.

Den 2-åriga obligationen består av två trancher, varav den ena har en årlig fast räntekupong på 0,933 procent och den andra har en rörlig ränta på Stibor 3 månader +60 baspunkter.

Den 5-åriga obligationen löper med en rörlig ränta på Stibor 3 månader +110 baspunkter.

Nettolikviden kommer att användas för att minska åtagandena under bryggfaciliteten i samband med förvärvet av Akelius fastigheter i Tyskland, Sverige och Danmark, och för återbetalning av kortfristiga skulder, skriver bolaget.

I samband med emissionen köpte Heimstaden Bostad även tillbaka 1 528 miljoner kronor i senior osäkrad obligationsskuld som förfaller 2022. Bolaget kommer att ansöka om att notera obligationerna på Euronext Dublin.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se