Heba: "Vi ska leverera tio procent tillväxt årligen" Med vår liggande projektportfölj ska vi årligen kunna leverera en tioprocentig tillväxt på förvaltningsresultatet och samtidigt följa våra finansiella riktlinjer, säger Hebas VD Patrik Emanuelsson.

Heba: "Vi ska leverera tio procent tillväxt årligen"

Ekonomi

16 juli 2021

Heba redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat för Q2 2021. Bolaget presenterar nu nya finansiella mål.

Heba fortsätter att redovisa förbättrat resultat. Första halvårets förvaltningsresultat är 18,3 procent bättre än föregående år. Och för Q2 är förbättringen 21,5 procent jämfört med samma period förra året.

Delårets resultat efter skatt ökade till 370,8 mkr jämfört med 72,8 mkr föregående år.

Delårsresultatets förbättring bottnar i den växande projektportföljen samt helårseffekten av fjolårets tre nya fastigheter – ungdomsbostäder i Hökarängen och hyreslägenheter i Silverdal, Sollentuna samt i Täby Park.

Bolaget planerar för tillväxt med bibehållen finansiell ställning flera år framöver, enligt nya uppdaterade finansiella mål som presenterades i samband med delårsrapporten.

– Vi har startat en tillväxt som kommer pågå under många år framåt. Med vår liggande projektportfölj ska vi årligen kunna leverera en tioprocentig tillväxt på förvaltningsresultatet och samtidigt följa våra finansiella riktlinjer. Vi har förtydligat våra finansiella mål och planerar noga för att öka lönsamheten genom tillväxt med finansiell stabilitet, säger Patrik Emanuelsson VD på Heba.

De nya finansiella målen och riktlinjerna för bolaget är bland annat att förvaltningsresultatet årligen ska öka med 10 procent och bolaget ska ge en årlig utdelning på minst 70 procent av förvaltningsresultatet justerat för skatt. Vidare ska belåningsgraden över tid inte överskrida 50 procent och varje nyinvestering som bolaget gör ska långsiktigt förbättra intjäningsförmågan.

Summering av Q2 2021 för Heba:

*Hyresintäkterna uppgick till 110,1 miljoner kronor (98,1), en ökning med 12,2 procent mot föregående år.

*Driftnettot uppgick till 79,7 miljoner kronor (70,3), en ökning med 13,4 procent mot föregående år.

*Förvaltningsresultatet uppgick till 58,3 miljoner kronor (48,0), en ökning med 21,5 procent mot föregående år.

*Värdeförändring för förvaltningsfastigheter uppgick till 274,3 miljoner kronor (-4,1) och värdeförändringen inom räntederivat var 1 miljon kronor (-10,3).

*Resultatet före skatt var 333,6 miljoner kronor (33,6).

*Resultatet efter skatt blev 264,4 miljoner kronor (24,7).

*Resultat per aktie hamnade på 3,2 kronor (0,30).

*Substansvärde per aktie låg på 95,93 kronor (82,21). 

Summering av första halvåret 2021 för Heba:

*Delårets resultat uppgick till 370,8 (72,8) mkr, vilket motsvarar 4,49 (0,88) kr per aktie.

*Förvaltningsresultatet uppgick till 106,9 (90,3) mkr.

*Hyresintäkterna uppgick till 216,7 (193,5) mkr.

*Driftsöverskottet uppgick till 150,0 (133,3) mkr.

*Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 328,9 (36,2) mkr.

*Substansvärde (NAV) uppgick till 96,58 (82,21) kr per aktie vilket motsvarar en ökning med 17,5 procent.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se