HEBA utvecklar nya ungdomsbostäder
Foto: HEBA

HEBA utvecklar nya ungdomsbostäder

Transaktion

29 juni 2018

Bolaget har köpt en tomträtt och nu får Wästbygg uppdraget att bygga bostäderna. Totalt landar investeringen på över 140 miljoner.

 

HEBA har tecknat avtal med Wästbygg avseende förvärv av ungdomsbostäder i Hökarängen. Affären genomförs som en så kallad forward funding affär.

HEBA förvärvar samtliga aktier i bolaget Hökarängen Ungdomsbostäder AB, som innehar tomträtten för fastigheten och som tecknar ett totalentreprenadavtal med Wästbygg för uppförandet av bostäderna. Den planerade byggnationen består av 1 byggnad med totalt 85 lägenheter och 4 parkeringsplatser. Byggnaden är i 5 våningsplan och omfattar totalt 3 072 kvadratmeter bostadsarea.

Villkor för tillträde enligt aktieöverlåtelseavtalet är att bygglov har erhållits och att upphandling av entreprenör har ägt rum, vilket bedöms ske under september 2018. Färdigställande av totalentreprenaden planeras ske hösten 2020.

Fastigheten planeras att upplåtas med tomträtt. Värdet på affären inklusive ersättning för totalentreprenaden uppgår till cirka 140 miljoner. Betalningen sker enligt lyftplan vartefter byggprojektet fortskrider. Förvärvet kommer att lånefinansieras.

– Förvärvet av ungdomsbostäderna innebär att vi under våren 2020 utökar vår verksamhet med 84 lägenheter i Hökarängen. Den aktuella fastigheten i Hökarängen ligger i ett fantastiskt läge precis vid tunnelbanan i Hökarängens centrum med 20 minuter till T- Centralen, säger Patrik Emanuelsson, vd på HEBA.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se