Heba säljer till Resinova

Heba säljer till Resinova

Transaktion

22 juni 2023

Heba Fastighets AB och Åke Sundvall AB har genom sina JV-bolag Doktoranden i Rosendal AB och VFG 4 AB tecknat avtal om överlåtelse av fyra fastigheter i Bredäng och Rosendal i Uppsala.

Köpare är Resinova Bostads AB. Affären genomförs som två bolagsaffärer och tillträdet är 29 september 2023 respektive 1 december 2023.

Fastigheterna i Uppsala och Bredäng uppfördes som bostadsrätter men när marknaden blev avvaktande konverterades delar av fastigheterna till hyresrätter. Fastigheterna säljs via en aktiebolagstransaktion. Köpeskillingen för aktierna är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 402 mkr.

JV-bolaget i Uppsala inkluderade, utöver ovan, en hyresfastighet som avyttrades innan årsskiftet samt en fastighet som avyttrades som bostadsrätter under våren 2023. JV-bolaget i Bredäng inkluderade, utöver hyreshuset som avyttras till Resinova Bostads AB, två fastigheter som avyttrats som bostadsrätter tidigare under året. Den totala vinsten som genererats i JV-bolagen och som ett resultat av samtliga avyttringar motsvarar en vinst om cirka 90 mkr.

- Projekten i JV-bolagen omfattar Hebas första bostadsrätter och utgången har varit framgångsrik. Affären med Resinova ger oss ännu bättre förutsättningar att fokusera på våra kommande gemensamma stora utvecklingsprojekt, säger Patrik Emanuelsson vd Heba Fastighets AB.

- Att utveckla och bygga hus med visionen om att skapa stadens mest omtyckta områden, innebär att varje beslut och detalj är noggrant avvägda. Affären möjliggör för oss att fortsätta bygga fler kvarter med vackra, funktionella och hållbara hus där människor och verksamheter utvecklas, säger Martin Sundvall vd Åke Sundvall AB.

Fastigheterna omfattar 56 lägenheter i Bredäng om totalt 2 514 kvm och 117 lägenheter i Uppsala om totalt 5 532 kvm.

- I och med förvärvet stärker Resinova sin portfölj med ytterligare två välbelägna och hållbara fastigheter, säger Henrik Jussi-Pekka, vd på Möller & Partners samt medgrundare till Resinova Bostads AB.

Lindahl har varit juridisk rådgivare till säljaren. Foyen Advokatfirma har varit juridisk rådgivare och JLL teknisk rådgivare åt köparen.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se