Heba säljer för närmare halv miljard
Patrik Emanuelsson, vd, Heba. Foto: Heba

Heba säljer för närmare halv miljard

Transaktion

26 mars 2019

Heba har idag tecknat avtal om överlåtelse av totalt fyra fastigheter till tre olika köpare.

De överlåtna fastigheterna är Datumblocket 1 i Vällingby, Sticksågen 1 och Skrubbhyveln 5 i Gubbängen samt Korsö 3 i Farsta. Alla upplåtna med tomträtt. Affärerna genomförs som bolagsaffärer med tillträden planerade under juni 2019.

Köpare av Datumblocket 1 är Brovalvet Förvaltnings AB:

Byggnaderna på fastigheten omfattar 102 lägenheter om totalt 5 528 kvadratmeter och 876 kvadratmeter lokaler. Köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 180,0 miljoner och uppgår (preliminärt) till ungefär 147,7 miljoner. På tillträdesdagen kommer Heba utöver köpeskillingen att erhålla en återbetalning av lämnade lån från det fastighetsägande bolaget om 25,4 miljoner.

Köpare av Sticksågen 1 och Skrubbhyveln 5 är CELON AB:

Byggnaderna på fastigheterna omfattar totalt 73 lägenheter om totalt 4 146 kvadratmeter och 248 kvadratmeter lokaler. Köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 130,0 Mkr och uppgår (preliminärt) till cirka 117,0 miljoner. På tillträdesdagen kommer Heba utöver köpeskillingen att erhålla en återbetalning av lämnade lån från det fastighetsägande bolaget om 7,2 miljoner.

Köpare av Korsö 3 är Primula Byggnads AB:

Byggnaden på fastigheten omfattar 74 lägenheter om totalt 5 509 kvadratmeter och 62 kvadratmeter lokaler. Köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 155,0 miljoner och uppgår (preliminärt) till cirka 139,2 miljoner. På tillträdesdagen kommer Heba utöver köpeskillingen att erhålla en återbetalning av lämnade lån från det fastighetsägande bolaget om 9,1 miljoner.

Det sammanlagda underliggande fastighetsvärdet överstiger den externa värderingen per årsskiftet 2018/2019 med cirka tio procent. Reserverad skatteskuld kommer att återföras och innebär en skatteintäkt om cirka 64,4 miljoner. Heba har ett omfattande ROT- och nybyggnadsprogram som medför stora investeringar.

– Genom försäljningarna får vi möjligheter till att ytterligare öka vår nyproduktion av bostäder och äldreboenden och samtidigt förbättra bolagets intjäningsförmåga, säger Patrik Emanuelsson, vd, Heba.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se