Heba säljer för kvarts miljard i södra Stockholm
– Genom försäljningarna får Heba möjlighet att ytterligare öka nyproduktionen av bostäder och äldreboenden och samtidigt förbättra bolagets intjäningsförmåga, säger Patrik Emanuelsson VD på Heba.

Heba säljer för kvarts miljard i södra Stockholm

Transaktion

21 maj 2021

Heba säljer tre fastigheter i Västertorp och Hägersten för 250,3 miljoner kronor till Arbetarebostadsfonden.

Heba tecknade igår avtal om överlåtelse av Isdubben 1 och Störtloppet 2 i Västertorp, samt av Reversen 2 i Hägersten. Köpare är Arbetarebostadsfonden.

Fastigheterna omfattar 96 lägenheter om totalt 6 361 kvadratmeter, samt 531 kvadratmeter lokaler. 

Affären genomförs som en bolagsaffär med planerat tillträde 1 september 2021. Fastigheterna säljs via en aktiebolagstransaktion. Köpeskillingen för aktierna är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 250,3 miljoner kronor och uppgår preliminärt till 219,3 miljoner kronor.

Det sammanlagda underliggande fastighetsvärdet överstiger den externa värderingen per årsskiftet 2020/2021 med 8,2 procent.

Heba har en växande projektportfölj för nyproduktion och ett omfattande ROT-program.

– Genom försäljningarna får Heba möjlighet att ytterligare öka nyproduktionen av bostäder och äldreboenden och samtidigt förbättra bolagets intjäningsförmåga, säger Patrik Emanuelsson VD på Heba Fastighets AB.

– Vi är mycket nöjda till förvärvet som ger oss möjlighet att växa i ett trevligt område och i närhet till befintliga fastigheter i vår förvaltning. Förvärvet ger också ett bra tillskott till vår expansionsplan att på sikt nå ett förvaltat bestånd om 2 000 lägenheter, säger Jari Lalli VD på Arbetarebostadsfonden.

Tango har varit transaktionsrådgivare, DLA Piper juridisk rådgivare och PwC rådgivare inom skatt och finansiellt åt köparen. Lindahl har varit juridisk rådgivare till säljaren.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se