Heba säljer för 760 miljoner

Heba säljer för 760 miljoner

Transaktion

3 juli 2023

Heba Fastighets AB har tecknat avtal om överlåtelse av fyra fastigheter, köpare är Resinova Bostads AB.

Två fastigheter är belägna i Nyköping, en i Vallentuna och en i Uppsala. Köpare är Resinova Bostads AB. Affären genomförs som en bolagsaffär och tillträdet sker preliminärt 29 september 2023.

Köpeskillingen för aktierna är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 760 mkr och uppgår preliminärt till 54,7 mkr. Det sammanlagda underliggande fastighetsvärdet är i linje med den externa värderingen per sista mars 2023. Rabatt för latent skatt om 5,15 procent har lämnats i transaktionen. Affären är villkorad av säkerställande av dennes finansiering.

Försäljningen utgör ett led i att stärka Hebas finansiella ställning. Fastigheterna är färdigställda under 2021/2022. Med försäljningen förbättras belåningsgraden med drygt 2 procent. Försäljningen har, till följd av återföring av uppskjuten skatt, en positiv resultatpåverkan om cirka 26 mkr för Heba.

- Genom försäljningen förbättrar vi Hebas finansiella styrka ytterligare och bygger ett starkt skydd om den allmänna negativa ekonomiska utvecklingen på marknaden skulle fortsätta under lång tid. Med transaktionerna skapar vi dessutom en beredskap att snabbt kunna agera när konjunkturen vänder, säger Patrik Emanuelsson vd Heba Fastighets AB.

Fastigheterna omfattar 396 lägenheter om totalt 18 379 kvm, 170 kvm lokaler samt 143 parkeringsplatser.

- Vi är glada över att vi har nått en överenskommelse om ytterligare förvärv från en välrenommerad och seriös ägare som Heba. Genom denna affär adderar vi kvalitativa och hållbara fastigheter till våra geografiska kluster, säger Henrik Jussi-Pekka, vd på Möller & Partners samt medgrundare till Resinova Bostads AB.

Lindahl har varit juridisk rådgivare till säljaren. Foyen Advokatfirma har varit juridisk rådgivare och JLL teknisk rådgivare åt köparen.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se