Heba miljösatsar – vill bli klimatneutrala
Patrik Emanuelsson, vd, Heba. Foto: Torbjörn Hedberg.

Heba miljösatsar – vill bli klimatneutrala

Stadsutveckling

25 september 2018

Bolaget har skrivit ett nytt avtal gällande fjärrvärme som ska klimatkompensera för förbrukningen.

 

Ett av Heba:s långsiktiga mål är bli helt klimatneutral, det vill säga att energianvändningen i fastigheterna inte ska orsaka några som helst klimatpåverkande utsläpp.

Fram till dess att målet är uppnått, köper Heba klimatkompenserad fjärrvärme av Stockholm Exergi.

– Hållbarhetsfrågor står högt på vår agenda och det är viktigt för oss att inte lämna ett negativt avtryck i miljön. Därför välkomnar vi möjligheten att klimatkompensera via Stockholm Exergis tilläggsprodukt, säger Patrik Emanuelsson, vd för Heba Fastighets AB.

Heba:s tidigare mål var att energianvändningen för uppvärmning i Heba:s fastigheter ska minska med minst 20 procent fram till år 2020, jämfört med 2008 års energianvändning.

Redan under 2017 uppnåddes det målet och nu tar Heba ytterligare ett steg längre i hållbarhetsarbetet.

– Genom att köpa klimatneutral värme bidrar vi till att minska utsläpp som täcker hela kedjan inklusive de som uppstår längs energins väg fram till våra fastigheter, säger Patrik Emanuelsson.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se