Heba köper trygghetsboenden för 307 mkr Förvärvet blir Hebas första etablering i Mälardalen.

Heba köper trygghetsboenden för 307 mkr

Transaktion

12 juli 2021

Heba förvärvar 154 nyproducerade trygghetsbostäder och hyreslägenheter i Enköping av Bergsundet.

Heba Fastighets AB har tecknat avtal med Bergsundet gällande förvärv av 92 nyproducerade hyreslägenheter finansierade med investeringsstöd samt 62 trygghetsbostäder, i nya området Älvdansen i Enköping.

Förvärvet blir Hebas första etablering i Mälardalen. Genom förvärvet finns Heba nu i Stockholmsregionen, Uppsala och Mälardalen, i linje med bolagets strategi att växa geografiskt.

– Jag är väldigt glad över förvärvet. Det är värdefullt för Heba på flera sätt. Vår första etablering i Mälardalen får ett attraktivt läge, centralt i Enköping nära stationen med pendlingsmöjlighet till Stockholm. Heba kan nu erbjuda trygghetsbostäder, en form av mellanbostad med hög tillgänglighet, som det finns alldeles för lite av på marknaden idag. Dessutom ger nyproducerade hyreslägenheter byggda med investeringsstöd attraktiva hyror, säger Patrik Emanuelsson VD på Heba.

Investeringsstödet innebär att normhyran på hyresrätterna max får vara 1 450 kr/kvm. Köpeskillingen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 307 miljoner kronor.

Förvärvet genomförs som en bolagsaffär. Heba garanterar projektet genom en så kallad forward funding.

Bostäderna byggs enligt certifieringen Miljöbyggnad Silver. Fastighetens beteckning är Romberga 23:58.

Säljarens ombud är Catella. Hebas ombud är Lindahl advokatbyrå.

Produktionsstart är planerad till kvartal 3 2021 och färdigställande till kvartal 3 2023.

Älvdansen är en ny stadsdel som växer fram i centrala Enköping, ett stenkast från resecentrum med närhet till grönområden. Här byggs olika typer av bostäder i varierande hushöjder och material. Totalt planeras för 800 bostäder.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se