Heba höjer målen – stärker bolaget
Patrik Emanuelsson, vd, Heba. Foto: Heba

Heba höjer målen – stärker bolaget

Ekonomi

21 september 2018

För att kunna fortsätta växa och bli starkare skärper nu Heba sina mål på soliditet och belåning.

 

Heba har vid dagens styrelsemöte beslutat att uppdatera sina riktmärken för finansiella nyckeltal enligt följande:

  • Soliditeten skall inte understiga 40 %
  • Belåningsgraden skall över tid inte överstiga 50 %

Riktmärket var tidigare att soliditeten, sett över tiden, inte skulle understiga 50 %.

Enligt senaste delårsrapporten uppgick soliditeten till 48,5 % och belåningsgraden uppgick till 38,2 %.

– Uppdateringen av riktmärkena innebär att HEBA ges möjlighet att fortsätta växa och utvecklas, säger Patrik Emanuelsson, vd för Heba.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se