Heba gör ny storaffär
PwC och Foyen har agerat finansiell respektive legal rådgivare åt säljaren i deras affär med Heba. Foto: Heba

Heba gör ny storaffär

Transaktion

25 februari 2019

Nu köper Heba ett äldreboende värt över 160 miljoner kronor: – Vi ser nu fram emot ett gott samarbete med vår hyresgäst, säger vd Patrik Emanuelsson.

Heba har tecknat ett avtal med Salems kommun avseende förvärv av fastigheten Salem Parken 6 i Salem. PwC och Foyen har agerat finansiell respektive legal rådgivare åt säljaren.

Byggnationen på fastigheten inhyser ett äldreboende med 54 lägenheter som färdigställdes 2015. Byggnaden är i tre plan och omfattar totalt cirka 3 650 kvadratmeter.

Förvärvet genomförs som en bolagsaffär och är villkorat av att kommunfullmäktiges beslut att genomföra försäljningen har vunnit laga kraft.

Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 162 miljoner.

Förvärvet kommer att finansieras genom banklån. Nuvarande hyresgäst, Salems Kommun, väljer ett förnyat kontrakt med HEBA, och har i samband med förvärvet tecknat ett 20-årigt hyresavtal med en årshyra om cirka 8 miljoner och årlig indexjustering.

– Förvärvet av Salem Parken 6 innebär att vi ökar vårt ägande av vårdfastigheter ytterligare. Heba:s verksamhet är i första hand inriktad på att utveckla, äga och förvalta hyresbostäder men vår tillväxt kommer även omfatta äldreboenden, säger Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB.

Bolaget har som strategi att öka andelen samhällsfastigheter. Sedan tidigare äger Heba äldreboenden i Täby, Sollentuna och Farsta.

– Vi ser nu fram emot ett riktigt gott samarbete med vår hyresgäst Salems Kommun, tillägger Patrik Emanuelsson.

Tillträde till fastigheten beräknas ske den 1 april 2019.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se