Heba blir delägare i marknadsplattformen Nya Boendet

Heba blir delägare i marknadsplattformen Nya Boendet

Stadsutveckling

4 juli 2022

Heba Fastighets AB blir delägare i Nya Boendet, en marknadsplattform med mål att vara den givna marknadsplatsen för nyproduktion med slutkonsumenten som målgrupp.

Nya Boendet presenterar alla boendeformer och är öppen för alla aktörer med målet att skapa överblick för konsumenten.  

- Vi är glada över att bli delägare i Nya Boendet som är en modern plattform för dem som söker nya bostäder. Plattformen fyller ett tomrum då någon motsvarande tjänst som lyfter alla boendeformer inom nyproduktion saknas på marknaden idag. Vi kommer även publicera befintliga hyresrätter för successionsuthyrning på plattformen, säger Patrik Emanuelsson vd på Heba.

Plattformen ger konsumenten möjlighet till överblick och framförhållning att kunna planera sin boendesituation. Nya Boendet når både aktiva och passiva bostadssökare.

- Nyproduktionen har alltid varit nedprioriterad i alla kanaler. Det vill vi ändra på och ge nyproduktion platsen och relevansen som den förtjänar. Nyproduktion står för hela 40 procent av hela bostadsmarknaden, säger Monika Pirslin grundare av Nya Boendet.

Om Nya Boendet

Nya Boendet är en marknadsplattform - med slutkonsumenten som målgrupp – med mål att vara den givna marknadsplatsen för nyproducerade bostäder i hela landet.

Nya Boendet lanserades 2019. Sedan dess har plattformen vidareutvecklats och till årsskiftet 2022/2023 lanseras Nya Boendet 2.0, med en tydligare inriktning på att vara rikstäckande och presentera både nyproduktion och befintliga hyresrätter. Bland aktörerna som är partners/delägare i Nya Boendet idag finns Riksbyggen, Magnolia, Heba, Vincero och Holmströmgruppen. Fler aktörer kommer att ansluta med sina bostäder under hösten.

Nya Boendets uppdrag och ansvar är att direktkommunicera med slutkonsumenterna och ge bostadsutvecklarna och fastighetsägarna ett lönsamt stöd i marknadsföringsfasen för att främja lönsam försäljning och uthyrning. Alla bostadsprojekt får en egen projekthemsida och marknadsföringen anpassas till dess målgrupper. Syftet är att vara affärsgenererande genom att skapa kvalitativa intresseanmälningar som leder till affärer.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se