Harry Sjögren köper i Kungsbacka

Harry Sjögren köper i Kungsbacka

 

6 oktober 2015

Castellum AB (publ) har, via det helägda dotterbolaget Harry Sjögren AB, förvärvat fastigheten Bolsheden 1:4 vid Säröleden i Kungsbacka, med en total yta om ca 17 800 kvm.

Fastigheten – i dagligt tal kallad Kungsporten – är välbelägen med goda kommunikationer till både Göteborg och Kungsbacka. Kungsporten består av sju byggnader med kontors- och handelsytor som uppfördes 1991. I fastigheten finns drygt 80 hyresgäster som verkar inom såväl livsmedels- och grossisthandeln som vårdsektorn. Uthyrningsgraden uppgår till 86%.

”Förvärvet innebär att vi växer med flexibla kontors- och handelslokaler och många intressanta kunder i ett tillväxtområde, vilket ligger i linje med vår strategi”, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum AB. ”Kungsporten är ett bra komplement till Harry Sjögren AB:s befintliga bestånd”.

Visste du att vi har en konferens som tar upp Solna Stads fastighetsutveckling? se konferens: Göteborg 2035: 262 miljarder i utvecklingspotential .

Faktaruta

Investeringen uppgick till 154 Mkr och tillträde skedde den 5 oktober 2015.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

För ytterligare information kontakta Christer Sundberg, verkställande direktör Harry Sjögren AB, tfn 031-706 65 13