Handelsföretagens vinster ökade med 77 miljarder
Bild: Unsplash

Handelsföretagens vinster ökade med 77 miljarder

Ekonomi

29 mars 2023

Företagen i detaljhandeln har samlat stora vinster på hög under de senaste åren, visar en ny rapport från Handels.

Mellan 2017 och 2021 har det samlade kapitalet i företagen ökat med 77 miljarder kronor. Lönekostnaderna har däremot bara ökat med åtta miljarder kronor under samma period.

Rapporten granskar hur det som kallas ”ansamlat fritt kapital” har utvecklats i handelns företag. Måttet visar samlade vinster i ett företag minus förluster och aktieutdelningar. Det samlade kapitalet kan disponeras fritt och till exempel delas ut till aktieägarna.

Ökningen av ansamlat fritt kapital har skett i samtliga delbranscher i handeln. Den är något lägre för dagligvaruhandeln och modehandeln, men stark i övriga delar av sällanköpshandeln. Företag som säljer elektronik, heminredning, byggvaror och fritidsartiklar har haft en hög tillväxt av ansamlat fritt kapital.

- Företagen har alltså samlat ytterligare 77 miljarder på hög de senaste åren samtidigt som en tredjedel av alla butiksanställda har en inkomst under fattigdomsgränsen. Det är en helt oacceptabel snedfördelning, och den är extra allvarlig i det ekonomiskt tuffa läge som anställda i handeln befinner sig i nu. Det finns pengar att satsa på personalen. Nu behöver företagen inom handeln bara visa viljan, säger Linda Palmetzhofer, förbundsordförande för Handelsanställdas förbund.

Även om det har skett löpande aktieutdelningar i branschen har de ansamlade vinsterna alltså ökat kraftigt, enligt Handels rapport. Vinsterna finns kvar i företagen och är möjliga att dela ut under såväl detta år som kommande år.

Företagen har dock valmöjligheter när det finns ett stort ansamlat kapital. Utöver stora aktieutdelningar finns behov av kommande investeringar, inte minst möjligheter till investeringar i personal, enligt rapporten.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se