Handelsfastigheter får betala 1,5 mkr i vite – Svenska Handelsfastigheter respekterar disciplinnämndens beslut, säger Lennart Sten, VD för Svenska Handelsfastigheter.

Handelsfastigheter får betala 1,5 mkr i vite

Juridik

24 januari 2022

Svenska Handelsfastigheter ådöms vite om 1,5 Mkr. Orsaken är att bolaget inte anses ha följt takeover-reglerna vid förvärvet av Tre Kronor.

Svenska Handelsfastigheter har av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd ådömts ett vite om 1,5 Mkr kronor för att ha överträtt de så kallade Takeover-reglerna i samband med det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Tre Kronor Property Investment AB i april 2021.

Disciplinnämnden har funnit att Svenska Handelsfastigheter överträdde Takeover-reglerna genom att bolaget i sitt budpressmeddelande inte informerade om vid vilken nivå hos ett konkurrerande bud som en viss aktieägare i målbolaget inte längre skulle vara bunden av ett ingånget åtagande att acceptera Svenska Handelsfastigheters uppköpsupperbjudande.

Svenska Handelsfastigheter ansåg att det finns utrymme för tolkningar av regelverket och att det vid en transaktion måste finnas en viss flexibilitet att inte offentliggöra affärskritisk information till en bred allmänhet och i synnerhet inte till konkurrerande budgivare.

Bolaget konstaterar samtidigt att inga ekonomiska eller andra intressen kom till skada i samband med uppköpserbjudandet.

– Svenska Handelsfastigheter respekterar disciplinnämndens beslut, säger Lennart Sten, VD för Svenska Handelsfastigheter.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se