Handelsfastigheter åter värderat till drygt 14 miljarder – Det är glädjande att teamets hårda arbete inom drift och uthyrning börjar synas i siffrorna, säger Lennart Sten, VD för Svenska Handelsfastigheter.

Handelsfastigheter åter värderat till drygt 14 miljarder

Ekonomi

7 december 2021

Svenska Handelsfastigheter har låtit värdera sitt bestånd. Värdet kommer vid årsskiftet vara drygt 14 miljarder - efter försäljningen av den norska portföljen och orealiserade värdeförändringar.

Svenska Handelsfastigheters beräknade fastighetsvärde kommer efter frånträde av en fastighetsportfölj i Norge att uppgå till 14,2 miljarder kronor per den 31 december 2021.

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter i fjärde kvartalet uppgår till cirka 700 miljoner kronor. Detta efter att bolaget låtit värdera hela sitt fastighetsbestånd inför årsskiftet.

Värderingarna har genomförts av oberoende externa värderare, med värderingstidpunkt den 31 december 2021. Värdeförändringarna beror främst på förädling av beståndet och omfattande uthyrningsverksamhet.

– Det är glädjande att teamets hårda arbete inom drift och uthyrning börjar synas i siffrorna. Det ger oss framtida resurser att fortsätta hållbarhetsarbetet i fastigheterna inklusive vår energioptimering. Dessutom bidrar det till att vi kommer närmare vårt mål om att uppnå den finansiella ratingen BBB, säger Lennart Sten, VD för Svenska Handelsfastigheter.

Den norska portföljen om 25 detaljhandelsfastigheter var en del av Tre Kronor Property Investment som förvärvades tidigare i år. Avyttringen av dessa fastigheter till Slate Asset Management för drygt en miljard kronor slutförs den 15 december 2021, som tidigare meddelats.

Innan Svenska Handelsfastigheter förvärvade bolaget Tre Kronor var fastighetsvärdet cirka 9,6 miljarder. Efter förvärvet av Tre Kronor kommunicerades ett fastighetsvärde om cirka 14,4 miljarder. 

Efter försäljningen av den norska portföljen och den nya uppgraderingen av portföljens värde, är alltså värdet åter drygt 14 miljarder.

Faktaruta

 

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se