Handelsbanken: Het men polariserad marknad – Vi ser att trenden från ifjol består; fortsatt svalt för detaljhandelsfastigheter, skapligt för kontorsfastigheter men desto starkare för bostäder och industri- och logistiklokaler, säger chefsekonom Christina Nyman.

Handelsbanken: Het men polariserad marknad

Ekonomi

13 oktober 2021

I en ny rapport ser Handelsbanken en het men polariserad fastighetsmarknad. Banken oroas inte över stigande inflation.

Rapporten är en övergripnade analys av utvecklingen inom  fastighets- och bostadsmarknaden.

– I vår nya upplaga av Fastighetsrapporten konstaterar vi att marknaden är fortsatt het men också polariserad. Restriktionerna har nu lyfts, butiker, restauranger och nöjeslokaler fylls successivt på och människor återgår delvis till kontoren. Det bör stötta upp de segment som tyngts mest under pandemin, såsom detaljhandelslokaler och hotell. Samtidigt ser vi att trenden från ifjol består; fortsatt svalt för detaljhandelsfastigheter, skapligt för kontorsfastigheter men desto starkare för bostäder och industri- och logistiklokaler, säger chefsekonom Christina Nyman.

"Svensk fastighetsmarknad är het, understödd av förväntningar om fortsatt låga räntor och en stark kreditmarknad. Vi förväntar oss måttlig inflation framöver och endast svagt stigande långräntor. Högre inflation oroar oss inte särskilt; kraftigt stigande riskpremier är det vi fasar mest. På den kommersiella fastighetsmarknaden ser vi en fortsatt polarisering, med industrilokaler och hyresbostäder i topp. Men vi ser en ökad efterfrågan på finansiering även inom kontorssegmentet. Trenden mot ökad konsolidering tror vi fortsätter och går hand i hand med ökad marknadsfinansiering", skriver Handelsbanken i rapportens sammanfattning.

"På bostadsmarknaden tror vi priserna kan fortsätta upp ännu ett tag, om än i sakta mak, och vi ser ett stort behov av byggande av inte minst villor. Vi ser dock att underskottet av bostäder minskar i relativt snabb takt, något som i sig kan utgöra en risk längre fram. Slutligen lyfter vi vikten för fastighetsbolag av att utvärdera sin exponering mot fysiska klimatrisker", avslutas sammanfattningen.

Rapporten sammanfattas tre huvudpunkter:

* Hög byggaktivitet, underskottet av bostäder minskar.

* Fastighetsbolagen blir allt större, skuldsättningen i sektorn ökar.

* Fysiska klimatrisker får ökat fokus, högre inflation oroar inte.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se