Handeln pessimistisk inför stundande lågkonjunktur
Bild: Unsplash

Handeln pessimistisk inför stundande lågkonjunktur

Ekonomi

25 januari 2023

De tuffa tiderna som väntar har en stor påverkan på handelsföretagens framtidsutsikter. Minskad konsumtion, högre hyror och dyra elräkningar slår hårt mot den svenska handeln.

För tionde månaden i rad befinner sig Framtidsindikatorerna inom detaljhandeln, e-handeln och partihandeln under det neutrala värdet 100, vilket kan översättas till att handlarna har en pessimistisk syn på kommande tre månader utifrån parametrarna försäljning, antalet anställda och lönsamhet.

- En kommande lågkonjunktur kommer att slå hårt mot handeln och dess roll som näringslivets största arbetsgivare. Svenska handlare har tagit sig igenom tuffa tider förut och kommer göra så även denna gång, men vi tror tyvärr att vi har det värsta framför oss, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

Framtidsutsikterna inom e-handeln åter tillbaka på minus

E-handeln, som fick ett mindre uppsving i och med Black Friday, kunde inte bibehålla den positiva trenden. En minskning med -1,9 enheter resulterar i ett indikatorvärde på 83,6 i månadens mätning.

- De tuffa tiderna slår brett och påverkar inte bara den fysiska handeln. Vi ser att såväl omsättningen som försäljningen i volym minskat inom e-handeln under året som gick. Vi ska dock ha med oss att e-handeln vuxit explosionsartat under de senaste åren, en tillbakagång var således väntad, men läget är fortsatt tufft, säger Sofia Larsen.

Handlarna ser ett ökat behov av att minska sina lager

De senaste månaderna har diskussioner kring handlares lager intensifierats. Med anledning av detta har frågan undersökts i månadens upplaga av Handelsbarometern. Trenden under året som gått har varit tydlig. Behovet av att minska ned på lagren har ökat. Mest tydligt är detta inom sällanköpsvaruhandeln, där drygt fyra av tio handlare i december uppgav att deras lager behövde minska.

- Vanligtvis brukar januari innebära att vi lämnar reaperioderna bakom oss, men givet att många handlare har stora lager har många valt att förlänga sina rea-erbjudanden. Givet det tuffa läget är det inte optimalt, men då konkurrensen ofta är stenhård finns ingen annan utväg, avslutar Sofia Larsen.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se