Handeln ökade med 3,0 procent

Handeln ökade med 3,0 procent

Ekonomi

28 september 2020

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 3,0 procent i augusti jämfört med motsvarande månad i fjol.

Dagligvaruhandeln ökade med 1,6 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,1 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan juli och augusti minskade detaljhandelns försäljningsvolym, försäljningen i fasta priser, med 0,3 procent.

Mätt i löpande priser ökade detaljhandelns omsättning med 2,3 procent i augusti jämfört med motsvarande månad 2019. Dagligvaruhandeln ökade med 1,9 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,0 procent.

Av TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se