Han blir tf. vd på Rikshem
Foto: Rikshem

Han blir tf. vd på Rikshem

Personnytt

21 oktober 2019

Han ersätter Rikshems nuvarande vd Sophia Mattsson-Linnala som enligt vad som tidigare meddelats kommer att lämna bolaget den 31 oktober 2019.

Per Uhlén, idag styrelseledamot för Rikshem AB (publ), har utsetts till tillförordnad vd för Rikshem AB (publ) från och med den 1 november 2019.

Per Uhlén är född 1948 och är civilingenjör från KTH i Stockholm och civilekonom från Stockholms universitet. Han har innehaft ett flertal ledande befattningar i bygg- och fastighetsbranschen, bland annat som divisionschef och vice vd på Skanska Sverige samt vd och koncernchef på Diligentia (numera Skandia Fastigheter). Per Uhlén har också lång erfarenhet från styrelsearbete genom tidigare styrelseuppdrag för exempelvis Vasakronan och Bonnier Fastigheter. Sedan 2017 är han styrelseledamot i Rikshem AB, ett uppdrag som han lämnar i samband med att han tillträder som tillförordnad vd den 1 november 2019.

– Jag är mycket glad att Per Uhlén blir Rikshems tillförordnade vd. Per har en gedigen erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och dessutom god kunskap om Rikshem. Det gör det möjligt för bolaget att hålla uppe tempot samtidigt som man får stabilitet i den strategiska riktningen med fokus på ökad affärsutveckling men även arbetet med en mer proaktiv förvaltning och områdesutveckling, säger Bo Magnusson, styrelseordförande Rikshem.

– Jag ser fram emot att under den närmsta tiden leda Rikshem med fokus på kontinuitet och fortsatt stark utveckling, säger Per Uhlén, tillträdande tillförordnad vd på Rikshem.

Processen för att rekrytera en permanent vd pågår.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se