Han blir ny VD för NPM Group

Han blir ny VD för NPM Group

Personnytt

2 juni 2023

Nu tillsätter NPM Group en ny vd som närmast kommer från Caybon.

NPM Group är en tillväxtorienterad storkoncern verksam inom property management och facility management. Med en omsättning 2022 på 350 MSEK, ett EBITDA-resultat om 42 MSEK och en CAGR om 33% är koncernen väl positionerad för fortsatt tillväxt. Verksamheten är inte räntekänslig eller låneberoende och genom den omstrukturering som inletts tidigare kommer ytterligare synergier i kunderbjudandet att bättre kunna nyttjas.

- Richard Julin har lång erfarenhet av att leda koncerner i stark tillväxt och har bland annat lett Caybon både under en tillväxtresa, en försäljning och även efter försäljningen säkerställt att uppnådda mål nåddes. Under de sex år Richard var VD för Caybon växte koncernen från 340 MSEK i omsättning och 22 MSEK i EBITDA till 711 MSEK i omsättning och 90 MSEK i EBITDA. Fastator sitter på de bästa tillgångar man kan ha i dessa tider. Tillväxt i både NPM Group och Företagsparken är vårt fokus just nu och jag är övertygad om att Richard är rätt man för detta, säger Svante Bengtsson, VD för Fastator.

- Jag har under våren lärt känna koncernens bolag och många av dess medarbetare och det är med glädje jag tar mig an uppgiften att fortsätta driva NPM Groups tillväxtresa. Precis som i Caybon är humankapitalet den viktigaste tillgången och det är min uppgift att säkerställa att de får de verktyg de behöver för att ge våra kunder det bästa och prisvärda erbjudandet, kommenterar Richard Julin, nytillträdd VD för NPM Group.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se