Hårdare tag mot svart byggarbetskraft
Paul Lindquist (m), fastighetslandstingsråd Stockholm, har tröttnat på svart arbetskraft på byggen. Foto: Faskimil European Investment Bank.

Hårdare tag mot svart byggarbetskraft

Reportage

23 maj 2018

Nu sätter Stockholms landsting ner foten mot svart arbetskraft på byggen. Tidigare i veckan kallade de Skanska, Peab och NCC till ett möte.

 

I måndags bjöd fastighetslandstingsrådet Paul Lindquist (m) in till ett möte med, bland annat, de tre byggjättarna Skanska, Peab och NCC om hur de tillsammans ska hantera den svarta arbetskraft som i vissa fall förekommer vid fastighetsbyggen.

Ett problem som funnits länge och som politikerna i landstinget blev varse förra året när två av deras egna beställda entreprenader visade sig ha personal som inte jobbade vitt.

– Bakgrunden är att vi hade två incidenter förra året dels på NKS och dels på Södertälje sjukhus där det visade sig att det fanns svart arbetskraft. Som ett led i det bjöd jag in de huvudentreprenörer som vi nu har på våra stora projekt. Sen tycker inte jag att det har blivit värre än tidigare, men det har heller inte blivit bättre. De undersökningar som Skatteverket gör visar att fusket är konstant och att byggbranschen är extra utsatt, berättar Paul Lindquist för World in Property.

15 miljarder

Att frågan är extra viktig just nu är att Stockholms läns landstings fastighetsbolag Locum inom de kommande fem åren har projektinvesteringar för hela 15 miljarder kronor. Bland annat ska sjukhusen i Danderyd, Södertälje, Sollentuna samt St Göran och Södersjukhuset rustas upp. Även Nacka sjukhus ligger i en uppstartsfas för upprustning samt en del mindre vårdenheter.

Ett problem som bidrar till att det fortfarande existerar svart arbetskraft är att det oftast finns en mängd underentreprenörer som ingen riktigt får koll på. Den stora huvudentreprenören eller beställare har som oftast inte tid att se vilka företag en underentreprenör tar in och ibland kan det då gå fel.

– Det är inte så konstigt att byggbranschen är utsatt med tanke på att det är en komplicerad logistik. Det är många olika led av underentreprenörer och det förekommer projektarbeten och en hel del tillfällig arbetskraft som kommer in och jobbar kortare perioder. Det är svårt att kontrollera och förutsättningarna för den som vill gå förbi regelverket är större än i många branscher, menar Lindquist

Kapa underleverantörer

Under mötet var därför ett av förslagen att inför en regel där det bara får vara underleverantörer i max två led. Något som vissa bolag i dag redan anammar, men som landstinget nu funderar på att ha som krav vid upphandlingar.

– Frågan väcktes om vi som beställare ska kunna ställa dessa krav på våra leverantörer och det är en fråga som ska vi verkligen ska titta på.

En annan viktig del i att motverka den kriminella verksamheten är att försöka få tillstånd ett samarbete mellan myndigheterna som har översyn över bolagen. Skatteverket borde, enligt Lindquist, få stärkta resurser så att de kan granska förekomsten av svartjobb mycket mer än de kan i dag. De borde också få större möjlighet att samarbeta med polis, ekobrottsmyndigheten och arbetsförmedlingen för att komma åt problemet.

Större lönekontroll

Sen skulle ett sätt även vara att underlätta för beställare att se hur entreprenörers löneutbetalning ser ut.

– Kunde vi underlätta inrapportering av löneutbetalningen så kan beställaren se att de pengar som betalas ut matchas med entreprenörens utbetalningar se så att den har betalat in skatter och avgifter på rätt sätt. Som det ser ut i dag så kan det dröja ett år innan man ser att det är något som är fel, menar Lindquist.

Att det i formell mening är huvudentreprenören som har ett ansvar för att allt går rätt till och att lagar och regler följs står klart, men Paul Lindquist menar att det här problemet är något som alla måste vara med om att lösa.

– Jag ville med mötet helt enkelt se vad vi kan göra tillsammans för att minimera det här problemet. Vi var överens om att det är ett otyg som vi tillsammans måste komma tillrätta med.

Förutom Skanska, Peab och NCC var Arcona, In3prenör och Hent Sverige med på mötet.

Av Jesper Lögdahl

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se