Hållbarhetsrapportering – snart inte enbart en hållbarhetsfråga
Sara Haasmark.

Hållbarhetsrapportering – snart inte enbart en hållbarhetsfråga

Krönika

21 mars 2023

Sara Haasmark skriver i sin krönika om det nya EU-direktivet CSRD, och om hur företag behöver börja rapportera hållbarhet på ett nytt sätt.

Det nya EU-direktivet CSRD, som står för Corporate Sustainability Reporting Directive, som ersätter det befintliga direktivet om icke-finansiell rapportering eller Non Financial Reporting Directive (NFRD), innebär att företag behöver börja rapportera hållbarhet på ett nytt sätt.

Det nya är bland annat att:

  • Alla bolag inom EU som omfattas av direktivet ska rapportera likadant enligt nya standarder. rapporteringen ska granskas av tredje part.
  • För att komma fram till vad man ska rapportera på ska man genomföra en dubbel väsentlighetsanalys.
  • Styrelse och ledning får ett tydligare ansvar för hållbarhetsrapporteringen. krav på rapportering av klimatpåverkan
  • Rapporten ska redovisas i ett digitalt format
  • Rapporteringen kommer utgå från EU taxonomin, GRI, TCFD och GHG-protokollet.

Det kan kännas överväldigande, men har man bara tagit sig igenom rapporteringen så är jag övertygad om att det kommer bidra till bolags hållbarhetsarbete på ett riktigt bra sätt. Ja, inte enbart till bolagets hållbarhetsarbete. Till bolagets arbete, punkt. Varför, jo tanken är ju att knyta ihop hållbarhet med övriga verksamheten, så att hållbarhet inte är något separat, utan en viktig del av varje bolags strategiarbete, av varje bolags riskanalys, av varje bolags utvecklingsarbete, av varje bolags innovationsarbete. Ja, alla bolags strategiska och operativa arbete.

Jag gillar rapportering. Ja, alltså jag gillar inte rapportering för rapporteringens skull, som enskild aktivitet. Eller jo, lite roligt är rapportering i sig, men det absolut bästa med rapportering är vad rapporteringen bidrar till. Och vad bidrar rapporteringen till? Utveckling säger jag. Den bidrar till riskminimering, utveckling av produkter och strategier. Rapportering bidrar till nya samarbeten, nya insikter, framsteg och framgång. Hållbarhetsrapportering bidrar till mer hållbarhet, men inte bara. Hållbarhetsrapportering bidrar även till mer robusta, resilienta och lönsamma bolag.

Men hur kan jag säga det? Jo, jag tror att genom att rapportera, och speciellt nu när den nya rapporteringen kommer kräva mycket mer ansträngning, så kommer bolag se vad de kan göra för att minska risker, se nya möjligheter och bli mer hållbara och mer lönsamma.

Tanken med den nya rapporteringen är att göra det lättare för investerare och övriga intressenter att jämföra bolag med varandra för att se hur hållbara de är och därmed styra investeringar mot de bolag som är mer hållbara.

Jag tror inte att det kommer ske direkt, men jag tror att vi inom kort kommer se ett förändrat kravställande exempelvis vid inköp. För att lättare kunna klassas som hållbar, exempelvis kopplat till taxonomin, och att det i sin tur kommer driva på utvecklingen i snabbare takt mot det mer hållbara. Vilket är mycket bra och helt nödvändigt.

Faktaruta

Sara Haasmark jobbar som ESG Director på Vestum, är civilingenjör inom hållbar infrastruktur och har jobbat drygt 20 år i fastighetsbranschen, bland annat med byggprojektledning, fastighetsutveckling och hållbarhet. Sara Haasmark brinner för ett hållbart samhälle och kommer att skriva krönikor för World in Property hela 2023.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se