Gullringsbo och Grandab  bakom nya förvaltningsaktören Novi Real Estate AB Sture Kullman ordförande för Novi Real Estate.

Gullringsbo och Grandab bakom nya förvaltningsaktören Novi Real Estate AB

 

12 februari 2016

Novi Real Estate AB är namnet på den aktör som Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ) har valt till ny fastighetsförvaltare för sitt svenska fastighetsbestånd.

Novi Real Estate AB är namnet på den aktör som Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ) har valt till ny fastighetsförvaltare för sitt svenska fastighetsbestånd. Förvaltningsuppdraget består av ca 505 000 kvm med ett hyresvärde om ca 1,3 Mdkr och totalt fastighetsvärde på ca 23,6 Mdkr. Bakom Novi Real Estate står AB Gullringsbo Egendomar och Grandab Management AB.

Novi Real Estate kommer att ha huvudkontor i Stockholm på Blasieholmsgatan 4A samt lokalkontor i Göteborg på Östra Hamngatan 37. I förvaltningsuppdraget för Gamla Liv ingår fasti gheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Helsingborg.

”Gullringsbo har valt att engagera sig i Novi Real Estate då vi uppfatt ar övriga delägare som entreprenöriella, något som passar bra in i vår företagskultur. Novi Real Estate har ambitio- nen att bredda ägandet och där nyckelpersoner, verksamma i företaget, kommer att erbjudas delägarskap. Något vi bedömer vara en viktig framgångsfaktor. Vi kommer att kunna presen- tera nya partners i samband med att vi startar upp vårt förvaltningsuppdrag för SEB Trygg Liv. Tillsammans har vi ambitionen att företaget skall bli ett av de ledande företagen i landet på externförvaltningsmarknaden”, säger Sture Kullman, VD Gullringsbo Egendomar, tillika blivande ordförande för Novi Real Estate.

”Novi Real Estate är en ny aktör som med Gullringsbo får stabila och finansiellt starka ägare som tillför kompetens och kunskap med ambitionen att utveckla bolaget ti ll en långsiktig och konkurrenskraftig aktör på förvaltningsmarknaden. Tillsammans med Grandabs och partners stora erfarenhet av att utveckla uppdrag, organisationer och bolag ger det en stark plattform att bygga vidare på”, säger Mikael Hasselberg, VD Novi Real Estate.

Gullringsbo är Sveriges största icke börsnoterade eller insti tuti onellt ägda bygg och fastighetskoncern. I koncernen ingår bland annat fasti ghetsbolaget Svenska Hus och byggkoncernen MVB.

Grandabs affärsidé är att tillsammans med investerare och samarbetspartners identi fiera, förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och bolag med inriktning på totalavkastning.

Visste du att vi har ett seminarie som lär dig grunderna när det gäller att hyra ut komersiella fastigheter? se seminarie: Hyresrätt: Grundkurs i hyresrätt för kommersiella lokaler.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Kontaktpersoner: Mikael Hasselberg VD Novi Real Estate AB +46 708 44 30 16 mikael.hasselberg@novire.se