Guldläge i Halvorsäng
Marken är förberedd och klar och Hans Sahlin, chef logistik, Castellum, hoppas på byggstart för etapp ett i början av 2024. Bilder: Castellum

Guldläge i Halvorsäng

Stadsutveckling

26 september 2023

Våren 2022 bildade Göteborgs Hamn AB och Castellum ett JV-bolag för att tillsammans kunna utveckla Halvorsäng Logistikpark. 270 000 kvm i bästa hamnnära läge är en guldklimp att ta hand om.

I en stad där det inte direkt är enkelt att hitta logistikmark att bygga på står Castellum väl rustade inför framtiden. Stora ytor kommer att kunna utvecklas både i Säve och Halvorsäng.

Alla vägar leder hit

Marken i Halvorsäng står först på tur och här skapar Castellum, i samarbete med Göteborgs Hamn AB, en ny, modern logistikpark med hållbarhetstänk och bra tillfartsvägar helt nära Nordens största hamn, kombiterminal, industrier och de stora trafiklederna till och från Göteborg. I december 2021 öppnade dessutom Halvors länk, som är en ny väg mellan Ytterhamnsmotet på väg 155 och Hisingsleden.

Länken underlättar för godstransporter till och från de stora industrierna på västra Hisingen samt Göteborgs hamn, då de slipper köra via Vädermotet. I samband med att Halvors länk öppnat blev också breddningen av Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons Väg klar. Detta innebär att det finns två körfält i varje riktning på sträckan. Från Halvorsäng Logistikpark är det också nära till flera av Göteborgsregionens stora industrier och leverantörer inom bland annat fordonsklustret.

Läget är galet bra

Läget, om man är beroende av en hamn, kan alltså knappast bli bättre. Under flera år har det varit många turer fram och tillbaka om vad som ska göras med den attraktiva marken, som länge ägts av Göteborgs Hamn AB.

- Innan det stod klart hur resan framåt skulle se ut fick Skanska bearbeta marken så den står idag helt förberedd för byggnation, förklarar Hans Sahlin.

Läs hela artikeln på Magasinet Lokalguiden.

Pernilla Krantz

World in Property
pernilla.krantz@worldinproperty.se